Wybierz czujnik → Czujnik Zakliczyn/Czujnik Iwkowa/Czujnik Biesiadki
Jakość powietrza: Umiarkowane
Temperatura Wilgotność PM1 PM2.5 PM10
10.0 C 47 % 32 ug/m3 54 ug/m3

216% NORMY*

74 ug/m3

148% NORMY*

Jakość powietrza jest akceptowalna.

Zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko.
Warunki dobre na aktywności na zewnątrz.